O nas

Dążymy do tego, aby polityka państw i instytucji międzynarodowych odpowiadała

potrzebom kobiet z Regionu.

 

WZMACNIAMY GŁOS KOBIET

KARAT wspiera rozwój organizacji kobiecych z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej oraz ułatwia im współpracę na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Wspólne działania wzmacniają skuteczność organizacji w poszczególnych krajach.

 

BUDUJEMY MIĘDZYNARODOWĄ SOLIDARNOŚĆ I WZAJEMNE WSPARCIE

W ramach programu Prawa Kobiet działamy na rzecz przestrzegania przez państwa Regionu międzynarodowych zobowiązań dotyczących praw kobiet.

W ramach programu Kobiety i rozwój zabiegamy o uwzględnienie równości płci i praw kobiet w polityce i praktyce współpracy rozwojowej w Regionie.

W ramach programu Sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna dążymy do tego, aby kobiety wpływały na kształtowanie polityki ekonomicznej i społecznej w Regionie

 

 

JESTEŚMY, ABY ŁĄCZYĆ

Nasze działania obejmują:

  • Budowanie sieci organizacji
  • Monitorowanie, rzecznictwo i lobbing
  • Warsztaty, dialogi i wydarzenia publiczne
  • Badania i działalność wydawnicza
  • Wystawy i pokazy filmowe
  • Akcje i kampanie

 

HERSTORY W SKRÓCIE

Koalicja KARAT powstała po IV Światowej Konferencji ONZ na rzecz kobiet w Pekinie (1995), aby łączyć głosy organizacji kobiecych z Regionu i wpływać na procesy decyzyjne na szczeblu międzynarodowym. Reagujemy na wydarzenia polityczne, ekonomiczne i społeczne ważne dla sytuacji kobiet w Regionie.

Koalicja KARAT posiada Status Doradczy przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC).

Więcej TUTAJ

 

Pobierz ulotkę KARATu TUTAJ