Afiliacja

Koalicja KARAT jako sieć organizacji współpracujących regionalnie jest członkiem różnych platform, sieci oraz struktur na poziomie narodowym oraz międzynarodowym.

Koalicja KARAT posiada Status Doradczy przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC).

 

Koalicja KARAT jest członkiem:

Clean Clothes Campaign (CCC)

European Coalition for Coorporate Justice (ECCJ)

Grupa Zagranica

Koalicja na Rzecz Równych Szans

Social Watch Polska

Women in Development Europe (WIDE)

 

Strategiczni partnerzy:

International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW)