Raporty roczne

Każdego roku Koalicja KARAT przedstawia raport na temat głównych osiągnięć, realizowanych projektów, podejmowanych działań oraz najważniejszych zmian organizacyjnych i administracyjnych jakie miały miejsce w ciągu minionego roku w Koalicji. Ponieważ raporty roczne prezentują działania zarówno w ramach projektów, jak i poza projektowe stanowią istotne źródło informacji na temat KARATu zarówno dla organizacji członkowskich Koalicji,  jak i dla partnerów oraz donorów.

Finansowe raporty

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009

 

Merytoryczne raporty

KARAT Annual Report 2011

KARAT Raport Roczny 2010

KARAT Raport Roczny 2009

KARAT Raport Roczny 2007

KARAT Raport 2004-2005

 

Raporty roczne w języku angielskim dostępne są TUTAJ