Finanse

Koalicja KARAT może realizować swoje cele statutowe dzięki wsparciu finansowemu, które otrzymuje od UE oraz instytucji krajowych, prywatnych fundacji i organizacji, a także osób indywidualnych doceniających nasze wysiłki na rzecz poprawy prawnej i ekonomicznej sytuacji kobiet w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej.

Prawie 80 procent rocznego budżetu koalicji jest przeznaczane na działania w ramach trzech programów KARAT-u: prawa kobiet, kobiety w polityce rozwojowej oraz sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna. Przeznaczamy 15 procent budżetu na działania fundraisingowe, które są konieczne, aby zagwarantować ciągłość naszych inicjatyw i pracy. Niewielką kwotę pochłaniają sprawy administracyjne związane z pracą wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników.

 

Koalicja KARAT nie mogłaby spełniać swej misji bez finansowego wsparcia ze strony różnych organizacji, fundacji, instytucji i osób indywidualnych. Od 1995 roku KARAT otrzymał dotacje od ponad 40 donorów. Jesteśmy za to bardzo wdzięczne.

Obecni donorzy (2016)

 • Open Society Institute (OSI)
 • Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA Grants)
 • Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki

Główni donorzy w poprzednich latach (1997-2015)

Wsparcie długotrwałe:

 • Oxfam Novib
 • Sigrid Rausing Trust
 • Komisja Europejska
 • Fundacja Batorego
 • Ambasada Królestwa Niderlandów (od 2012)
 • Ford Foundation
 • United Nations Fund for Women (UNIFEM)
 • Mama Cash
 • Global Fund for Women Heinrich Boell Stiftung

Inni:

 • BRE Bank Foundation
 • British Council
 • Education for Democracy Foundation
 • Embassy of Netherlands
 • European Structural Funds
 • Filia
 • Minority Rights Group Europe
 • Norwegian Ministry of Foreign Affairs
 • Novib Oxfam Netherlands
 • OAK Foundation
 • Oxfam GB
 • Polish Ministry of Economy, Labour and Social Affairs
 • Polish Office of the Committee for European Integration
 • Biuro Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
 • UN ECE
 • United Nations Development Programme (UNDP) – Macedonia
 • USAID/WIDTECH
 • Women’s World Day of Prayer/German Committee

Wsparcie ze strony NGO

 • AUR (Rumunia)
 • AFAEMME (Hiszpania)
 • CCC (Holandia)
 • CIR (Niemcy)
 • CONCORD (Belgia)
 • IIAV (Holandia)
 • IRENE (Holandia)
 • IWRAW – Asia Pacific (Malezja)
 • One World Action (Wielka Brytania)
 • SOMO (Holandia)
 • SÜDWIND (Austria)
 • TRIALOG (Austria)
 • UCODEP (Włochy)
 • WECF (Holandia)
 • WEED (Niemcy)
 • WIDE (Belgia)
 • WOMNET (Niemcy)