Administracja

KARAT jest koalicją, do której należy 63 organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO) oraz 12 członków indywidualnych z 27 krajów (styczeń 2014). Sekretariat Koalicji znajduje się w Warszawie. Główne organy KARATu to Zgromadzenie Ogólne, Międzynarodowy Zarząd, Ciało Doradcze oraz Polski Zarząd.

Zgromadzenie Ogólne jest ciałem nadrzędnym złożonym z wszystkich członków Koalicji KARAT – organizacji i osób indywidualnych z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej.

 

Międzynarodowy Zarząd wraz z Sekretariatem kształtuje program oraz wizję Koalicji. Członkowie międzynarodowego zarządu podejmują decyzje dotyczące Koalicji w okresie pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego w trakcie organizowanych spotkań lub drogą elektroniczną. Międzynarodowy zarząd składa się z 7 reprezentantek organizacji członkowskich wybranych przez te organizacje. Dyrektorka Koalicji KARAT jest również członkinią międzynarodowego zarządu.

 

Polski Zarząd. Koalicja KARAT działa w zgodzie z polskim prawodawstwem, gdyż jest organizacją zarejestrowaną w Polsce. Oznacza to, że podlega nadzorowi ze strony zarządu zarejestrowanego w Polsce, który składa się z osób obywatelstwa polskiego. Polski zarząd jest ciałem odmiennym od międzynarodowego zarządu.

 

Sekretariat jest główną komórką administracyjną Koalicji KARAT. Stanowi zespół stałych pracowników oraz wolontariuszy zaangażowanych w realizację programów i projektów Koalicji. Na czele sekretariatu stoi dyrektorka odpowiedzialna za wdrażanie decyzji podjętych przez międzynarodowy zarząd.

 

Ciało doradcze składa się z ekspertek doradzających doraźnie w kwestii strategii i działań Koalicji. Członkinie ciała doradczego zostały zaproszone do Koalicji ze względu na ich szerokie doświadczenie na polu praw kobiet oraz długotrwałą współpracę z Koalicją KARAT.

 

Więcej informacji na temat struktury, mechanizmów oraz działań Koalicji KARAT można znaleźć w Międzynarodowym Statucie oraz w Polskim Statucie.