Polski zarząd

Koalicja KARAT jest zarejestrowana w Polsce i funkcjonuje w zgodzie z polskim prawodawstwem. Prawo wymaga, aby koalicja podlegała kontroli ze strony zarejestrowanego w Polsce zarządu złożonego z osób obywatelstwa polskiego, który jest inny niż zarząd międzynarodowy. Polski zarząd jest odpowiedzialny za reprezentowanie Koalicji KARAT w polskich urzędach i sądach. Składa się z 4 wybieralnych członkiń.

Więcej informacji na temat odpowiedzialności oraz uprawnień polskiego zarządu można znaleźć w polskim Statucie Koalicji KARAT (statut zarejestrowany w polskim sądzie).

 

Izabela Michaliszyn

Izabela jest socjolożką, a jej kariera zawodowa związana jest z zarządzaniem personelem w sektorze korporacyjnym. Obecnie pracuje dla jednej z największych firm rekrutacyjnych działających w Polsce. Izabela jest związana z KARATem od ponad 10 lat. Obejmuje to udział w projektach, doradztwo i działania wspierające, a także obowiązki zarządcze.

 Ewa Lisowska

Ewa posiada tytuł doktora ekonomii i pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi badania na temat sytuacji kobiet na rynku pracy, ekonomicznej niezależności kobiet oraz tego, co motywuje kobiety do zakładania własnych firm. Ewa jest jedną z założycielek Międzynarodowego Forum Kobiet- Stowarzyszenia Kobiet Biznesu; w latach 1993-2006 była jego prezeską. Wydaje magazyn „Kobieta i Biznes”, dostępny w wersji polskiej i angielskiej. Ewa jest autorką książki „Kobiecy styl zarządzania”. Z Koalicją KARAT związana od 1997 roku.

Kinga Lohmann

Kinga jest inicjatorką i współzałożycielką Koalicji KARAT, związaną z organizacją od 1997 roku. Jako dyrektor wykonawcza jest odpowiedzialna za kontakty międzynarodowe KARATu na szczeblu europejskim i międzynarodowym, oraz za inicjowanie nowych programów i partnerstw. Jest także odpowiedzialna za całościową strategię i zarządzanie Koalicją KARAT i Sekretariatem. Historyczka z wykształcenia, przez 14 lat mieszkała w Afryce Zachodniej. Jako działaczka ruchu kobiecego od 1995 roku opracowała i współredagowała kilka raportów oraz szereg artykułów i prac zaprezentowanych na konferencjach międzynarodowych. Jest członkinią wielu polskich i międzynarodowych ciał doradczych zajmujących się równym statusem płci.

 

Aleksandra Solik

Oficjalnie dołączyła do Sekretariatu Koalicji KARAT w roku 2006, ale jest jedną z założycielek Koalicji, a w latach 2005-2007 była członkinią Zarządu. Obecnie zarządza Programem Praw Kobiet Koalicji KARAT i bierze udział w podejmowaniu strategicznych decyzji Sekretariatu oraz opracowywaniu nowych projektów. Inżynier z wykształcenia, jest działaczką ruchu kobiecego od początku lat 90. Jej doświadczenie to znajomość międzynarodowych mechanizmów obrony praw kobiet, prawa reprodukcyjne oraz wprowadzanie perspektywy płci do głównego nurtu polityki.