Zespół

Sekretariat Koalicji KARAT z siedzibą w Warszawie koordynuje wdrażanie strategii oraz programów Koalicji KARAT. Składa się ze stałych pracowników oraz wolontariuszy zaangażowanych w realizację programów i projektów koalicji. Poniżej znajduje się lista osób obecnie pracujących w Sekretariacie.

 

Kinga Lohmann, Dyrektorka, kinga.lohmann@karat.org.pl

Kinga jest inicjatorką i współtwórczynią Koalicji KARAT. Pracuje dla organizacji od 1997 roku. Sprawuje funkcję dyrektorki będąc odpowiedzialną za współpracę KARATu z międzynarodowymi partnerami oraz za inicjowanie nowych programów i partnerstw. Odpowiada również za realizację strategii organizacji oraz zarządzanie nią. Od 1995 roku jest zaangażowana w ruch kobiecy przyczyniając się do powstania wielu raportów, dokumentów i artykułów prezentowanych na międzynarodowych forach. Z wykształcenia jest historyczką.

 

 Aleksandra Solik, Menadżerka programu, aleksandra.solik@karat.org.pl

Aleksandra jest odpowiedzialna za program „Prawa Kobiet”, współuczestniczy w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących działalności Sekretariatu organizacji, w tym tych, dotyczących nowych projektów.  Aleksandra rozpoczęła pracę w Sekretariacie w 2006 roku, jednak w działalność KARATu była zaangażowana od momentu powołania koalicji do życia.  Od lat 90tych aktywnie działa na rzecz praw kobiet w Polsce. Ekspertka w dziedzinie międzynarodowych mechanizmów na rzecz praw kobiet, praw reprodukcyjnych oraz gender mainstreaming’u.

 

Agnieszka Walko-Mazurek, Koordynatorka projektu, agnieszka.mazurek@karat.org.pl

Agnieszka koordynuje projekt „Dyskryminacja krzyżowa. Płeć a szkolnictwo zawodowe”. Jest również odpowiedzialna za networking, comiesięczny biuletyn „KARAT News” oraz stronę internetową koalicji. Utrzymuje kontakty z organizacjami członkowskimi koalicji i stara się włączyć jak najwięcej z nich do wspólnych przedsięwzięć. Związana z KARATem od 2011 roku.