Jak możesz pomóc

Koalicja KARAT nie mogłaby realizować swojej misji bez hojnego wsparcia ze strony partnerów oraz donorów. Osoby indywidualne również mogą wesprzeć KARAT finansowo. Nawet małe sumy stanowią dla nas ogromną wartość. Jeśli pragniesz zostać naszym darczyńcą skorzystaj z danych bankowych podanych poniżej lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Możesz również wesprzeć naszą działalność w inny sposób na przykład pomagając jako wolontariusz przy realizacji naszych programów. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak możesz pomóc skontaktuj się z Agnieszką: agnieszka.mazurek@karat.org.pl

DOCENIASZ NASZĄ PRACĘ? ZAANGAŻUJ SIĘ!

 

 

 

DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOJEGO WSPARCIA?

Aby odpowiadać na rzeczywiste potrzeby kobiet w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej musimy działać prężnie, elastycznie i niezależnie od priorytetów i ram czasowych ustalanych przez instytucje zewnętrzne takie jak rządy czy Komisja Europejska. Twoje wsparcie finansowe umożliwi nam utrzymanie ciągłości i efektywności realizowanych programów dostarczając narzędzi, które będą wykorzystywane przez organizacje członkowskie Koalicji do dbania o to, aby były przestrzegane prawa kobiet, sprawiedliwość społeczna oraz międzynarodowe zobowiązania państw w tych kwestiach.

 

DLACZEGO MY?

Jesteśmy jedyną międzynarodową siecią organizacji z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej, która:

  • prowadzi działalność rzeczniczą na polu praw człowieka kobiet oraz praw ekonomicznych kobiet na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym
  • lobbuje nowe kraje EU, która stały się donatorami, aby ich polityka i programy rozwojowe uwzględniały sytuację i prawa kobiet
  • dąży do tego, aby rządy przestrzegały podjętych zobowiązań w kwestii praw kobiet
  • podejmuje ważne działania zmierzające do podniesienia świadomości społeczeństwa w kwestii praw kobiet
  • buduje relacje pomiędzy naszymi członkiniami oraz międzynarodowymi partnerami dając unikalną możliwość współpracy na zasadach solidarności i wzajemności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Środkowej oraz poza nim.

Koalicja KARAT nie mogłaby działać bez hojnego wsparcia licznych partnerów i donorów. Doceniamy każdy, nawet najmniejszy rodzaj wsparcia. Bez względu na wielkość Twojej dotacji, zapewniamy, że Twoje pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc innym.

MOŻESZ PRZEKAZAĆ DOTACJĘ ZA POMOCĄ PAY PAL