Archiwum

Materiały archiwalne obejmują lata 1995 – 2005. Publikacje zostały podzielone według wydawcy:

  • Koalicja Karat (czasopismo Fair Play 2000-2005)
  • Stowarzyszenie Kobiet na rzecz Równego Statusu Płci – Pekin 1995
  • Społeczny Komitet Organizacji Pozarządowych – Pekin 1995 (SKOP 95′)

Koalicja Karat jest spadkobierczynią dwóch pozostałych organizacji, korzysta z ich doświadczeń i kontynuuję rozpoczętą przez nie pracę na rzecz równości płci, szczególnie w kontekście realizowana przez rządy zobowiązań międzynarodowych dotyczących praw kobiet.