Sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna

Dlaczego tym się zajmujemy:

Sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna jest szczególnie ważna dla kobiet z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej, gdyż ogromna liczba kobiet wciąż odczuwa niekorzystne skutki transformacji ustrojowej po 1989 roku, gdy rządy wielu krajów wycofały się ze swoich obowiązków względem obywateli w sferze polityki zatrudnienia i socjalnej. Wiele kobiet wypadło z rynku pracy, inne pracują na niestabilnych umowach, jeszcze inne doświadczają różnych form dyskryminacji takich jak praca za dużo niższe wynagrodzenie w porównaniu z mężczyznami.

Organizacje członkowskie Koalicji KARAT od początku angażowały się w działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej kobiet w tym regionie. Obecnie kładziemy nacisk na problem warunków pracy kobiet, dostępu do godnej pracy, aspektu płci w ekonomii społecznej, oraz wpływu kobiet na zachodzące właśnie przemiany ekonomiczne i społeczne.

 

Do czego zmierzamy:

Pragniemy, aby zarówno organizacje pozarządowe jak i osoby indywidualne z krajów regionu brały aktywny udział w istotnych debatach i działaniach podnoszących aspekt płci w sprawiedliwości społeczno-ekonomicznej.

 

Jak działamy:

 Program jest wdrażany poprzez budowanie potencjału organizacji członkowskich KARATu, a także innych organizacji i osób indywidualnych z regionu w celu podniesienia ich wiedzy i umiejętności tak, aby skutecznie uczestniczyć w działaniach związanych z aspektem płci w sprawiedliwości społeczno-ekonomicznej.

Zmierzamy do tego poprzez prowadzenie badań, opracowanie publikacji, prowadzenie warsztatów i szkoleń. Częścią tego programu jest również uczestnictwo KARATu w działaniach monitorujących, podnoszących świadomość społeczną oraz akcjach bezpośrednich takich jak rzecznictwo i lobbing na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej kobiet w regionie.

 Kluczowymi częściami tego programu jest udział KARATu w działaniach Clean Clothes Campaign, w tym koordynowanie działań Clean Clothes Polska, różnorodne działania na rzecz popularyzacji ekonomii z perspektywy płci  (Economic Literacy), a także działania skupiające się na sytuacji kobiet na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem defaworyzowanych grup kobiet.

 

Główne działania / projekty:

  • Ekonomia społeczna (2010 – 2012)
  • Koalicja Social Watch (2008 – 2010)
  • Prawa pracownicze kobiet w supermarketach (2008 – 2009)
  • Kobiety w przemyśle odzieżowym
  • Kobiety w przemyśle elektronicznym
  • Clean Clothes Campaing (CCC)
  • Popularyzacja ekonomii z perspektywy płci
  • Kobiety na rynku pracy w Bułgarii, Czechach, Polsce i na Węgrzech (2002 – 2004)

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna skontaktuj się z Kingą Lohman: kinga.lohmann@karat.org.pl