Możesz być kim tylko zechcesz – promowanie kobiet w „męskich” zawodach

Koalicja Karat od 2014 roku prowadzi działania na rzecz promowania kobiet w zawodach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn. Badania prowadzone przez Karat w 2015 roku ukazały ogromną skalę istniejącej na polskim rynku pracy oraz w edukacji zawodowej segregację poziomą ze względu na płeć. Dziewczęta i chłopcy w szkołach zawodowych wybierają inne ścieżki kształcenia, a kobiety odmienne od mężczyzn ścieżki zawodowe. Jest to związane z silnie zakorzenionymi w społeczeństwie stereotypami płci odnośnie pracy odpowiedniej dla kobiet i dla mężczyzn. W konsekwencji zawody i sekcje PKD silnie sfeminizowane są znacznie niżej wynagradzane niż te, gdzie dominują mężczyźni, cieszą się również niższym prestiżem społecznym.

 

W 2016/2017 Koalicja Karat prowadzi działania na rzecz zmiany nazw zawodów tak, aby uwzględniały końcówki żeńskie. Z badań Karat’u wynika bowiem, że brak żeńskiej formy pogłębia stereotypy na temat zawodów „odpowiednich” dla kobiet i mężczyzn. Do inicjatywy przyłączył się Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wspólnie wypracowano wniosek do ministerstw o uwzględnienie żeńskich końcówek w nazwach zawodów uwzględnionych w „Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy”.

Kolejnym działaniem w ramach promowania kobiet w nietradycyjnych dla nich zawodach jest apel skierowany do przedsiębiorców, w którym zachęcamy do wspólnej kampanii skierowanej do dziewcząt w szkołach podstawowych, zawodowych oraz kobiet już pracujących mającą na celu zachęcenie ich do wybierania „męskich” zawodów, na które jest obecnie duże zapotrzebowanie na rynku pracy.

 

W ramach tej inicjatywy powstała ulotka adresowana do przedsiębiorców, w której wyjaśniamy na czym polega segregacja pozioma na rynku pracy ze względu na płeć, dlaczego niesie za sobą negatywne konsekwencje dla kobiet i przedsiębiorców oraz założenia kampanii „Możesz być, kim tylko zechcesz”.

Zobacz ulotkę promującą kampanię „Możesz być, kim tylko zechcesz„.

 

batoryPowyższe działania są finansowane przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Przeciwdziałanie dyskryminacji”.

 

 

 

 

 

Materiały dotyczące segregacji poziomej na rynku pracy i w edukacji zawodowej ze względu na płeć powstałe w ramach pozostałych inicjatyw Koalicji Karat: