Na stronie Komitetu CEDAW została już opublikowana Alternatywna informacja z dotychczasowej realizacji przez Polskę zaleceń Komitetu. Informacja prezentuje kroki jakie zostały podjęte przez rząd odnośnie zaleceń wskazanych we Wnioskach Końcowych Komitetu po otrzymaniu od rządu 7 i 8 okresowego sprawozdania. Wnioski Końcowe dla Polski zostały opublikowane w listopadzie 2014 roku. Informacja alternatywna została przesłana do Komitetu przez Koalicję Karat w imieniu Koalicja na rzecz CEDAW. Rząd polski był zobowiązany poinformować Komitet o postępach w realizacji zaleceń do listopada 2016 roku.  Do dnia dzisiejszego taka informacja nie została przesłana.