Od 12 września do 15 grudnia b.r. trwają zajęcia z języka polskiego. Dwie grupy migrantek uczą się polskiego na poziomie A2/B1. Kurs zaawansowany koncentruje się nie tylko na gramatyce, ale także na słownictwie związanym z pracą w Polsce i życiu codziennym. Dużą wagę przykładamy do tematyki różnic kulturowych i praw kobiet w Polsce i w innych krajach. Kurs jest prowadzony w ramach projektu „Migrantki i uchodźczynie na rynku pracy w Polsce”.