24 lipca Marszałek Sejmu zarejestrował działalność Obywatelskiego Komitetu Ustawodawczego „Ratujmy Kobiety 2017”. Oznacza to, że rozpoczęła się zbiórka wymaganych 100 000 podpisów pod projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie.

Podpisy zbierane są do 10 października 2017 r.

 

CO ZAWIERA PROJEKT RATUJMY KOBIETY 2017?
Proponowany przez Komitet Ratujmy Kobiety 2017 projekt ustawy obejmuje przywrócenie pełni praw reprodukcyjnych, w tym między innymi prawo dla kobiet do legalnego przerwania ciąży do końca 12. tygodnia, wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół, częściową refundację środków antykoncepcyjnych, przywrócenie antykoncepcji awaryjnej be z recepty. Projekt reguluje również stosowanie klauzuli sumienia przez lekarzy-ginekologów i wprowadza zakaz eksponowania drastycznych banerów pod szpitalami.
Zapoznaj się z projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie.

 

JAK I GDZIE SIĘ PODPISAĆ

 

KOMITET RATUJMY KOBIETY 2017
W skład Komitetu wchodzi 29 osób zaangażowanych w walkę o dostęp do pełni praw reprodukcyjnych. Pełnomocniczką Komitetu jest Barbara Nowacka, a wicepełnomocniczką Anna Karaszewska. Federacja wspiera działalność Komitetu od samego początku jego funkcjonowania.

Odwiedź stronę http://ratujmykobiety.org.pl/, na której znajduje się więcej informacji na temat zbiórki podpisów.