„Możesz być kim tylko zechcesz! Zawód nie ma płci”

Kampania „Możesz być kim tylko zechcesz! Zawód nie ma płci”

prowadzona przez Koalicję Karat oraz Obserwatorium Równości Płci (Instytut Spraw Publicznych)

 

Możesz być kim tylko zechcesz! Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy i w edukacji zawodowejChcemy zachęcić dziewczyny i kobiety do wybierania nauki zawodów, na które jest zapotrzebowanie i które są lepiej płatne w porównaniu z profesjami tradycyjnie wybieranymi przez kobiety (zawody sfeminizowane).

Chcemy, aby dziewczęta w swoich wyborach kierowały się zainteresowaniami. A te z nich, które muszą się szybko usamodzielnić, żeby brały pod uwagę zdobycie fachu, który zapewni im niezależność ekonomiczną i który jest poszukiwany na rynku pracy.

Zależy nam na tym, aby dziewczęta dokonywały świadomych wyborów swoich ścieżek zawodowych, nie kierując się stereotypami płci. Chcemy pokazać im ile różnych możliwości stoi przed nimi, a także związane z wyborem danego zawodu konsekwencji, głównie ekonomicznych.

 

Kampania w formie memów oraz video clipów jest skierowana do dziewcząt. Ma na celu pokazanie dziewczętom nowych perspektyw w edukacji podważając jednocześnie istniejące stereotypy płci związane z zawodami. Na stronie internetowej znajdą się materiały informacyjne, m.in.: listy klas patronackich i listy zawodówek z kierunkami tradycyjnie uznawanymi za „męskie”, ale otwartymi na przyjmowanie dziewcząt.

Druga grupa docelowa kampanii to nauczyciele ostatnich klas szkoły podstawowej oraz doradcy zawodowi. Dla nich chcemy opracować krótki przewodnik o tym, jak rozmawiać z dziewczynami aby nie powielać stereotypów płci związanych z zawodami i pokazać im ich realne możliwości wyboru szkoły zawodowej. Przewodnik będzie się skupiał na przemianach i potrzebach rynku pracy, a także przyszłej sytuacji finansowej dziewcząt. W przewodniku znajdzie się lista szkół zawodowych, w tym z klasami patronackimi, przyjaznymi dla dziewcząt. Dodatkowy materiał edukacyjny – filmiki.

Do kampanii chcemy pozyskać szkoły zawodowe z klasami patronackimi oraz biznes wspierający te klasy, którym zależy na zwiększeniu liczby absolwentów i wykorzystaniu potencjału dziewcząt poprzez zachęcanie ich do wyboru zawodów deficytowych.

Oprócz kampanii internetowej planujemy kampanię w mediach publicznych. We współpracy z agencją reklamową planujemy stworzenie 30-sekundowego spotu telewizyjnego wykorzystując bezpłatny czas antenowy dla kampanii społecznych. Zamierzamy też prowadzić podobne kampanie w Polskim radio i radiach lokalnych.

Zobacz ulotkę kampanii „Możesz być kim tylko zechcesz! Zawód nie ma płci!

 

Kampania jest rezultatem badań przeprowadzonych przez Koalicję Karat w latach 2015-2017. Możesz zapoznać się z wynikami naszych badań na stronie https://www.karat.org/pl/slider/segregacja-krzyzowa-ze-wzgledu-plec-niski-status-ekonomiczno-spoleczny-rynku-pracy/

 

Partner w kampanii – Obserwatorium Równości Płci