W ciągu piętnastu lat działalności na rzecz praw kobiet, sprawiedliwości społeczno-ekonomicznej i zwiększenia roli kobiet w polityce rozwojowej KARAT wydał prawie 60 publikacji, nakręcił trzy filmy, stworzył fotobank oraz zorganizował wystawę fotograficzną.

Większość publikacji – raportów, przewodników, materiałów informacyjnych i broszur została opublikowana w języku angielskim. Niektóre z nich są dostępne również w języku polskim i rosyjskim, a kilka w innych językach krajów Środkowej i Wschodniej Europy (albański, bułgarski, czeski, węgierski, macedoński, mołdawski, rumuński, serbski, słowacki i ukraiński).

Większość publikacji powstała w ramach projektów prowadzonych przez KARAT wraz z partnerami z innych krajów lub we współpracy z innymi organizacjami. Niektóre z publikacji stanowią bezpośredni przekład z języka angielskiego dokonany przez KARAT. KARAT nakręcił również filmy w języku angielskim zamieszczone na kanale youtube, zorganizował konkurs fotograficzny obejmujący kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej tworząc następnie fotobank i organizując liczne wystawy w sześciu krajach Unii Europejskiej.

Lista publikacji zamieszczonych na polskojęzycznej stronie zawiera jedynie te w języku polskim. Pełna lista publikacji wydanych przez KARAT znajduje się na stronie anglojęzycznej.