Economic Literacy

W 2004 roku KARAT rozpoczął inicjatywę Podstawowa Wiedza Ekonomiczna, której celem było dostarczenie organizacjom pozarządowym, a także kobietom i innym interesariuszom z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej, podstawowej wiedzy na temat najważniejszych pojęć i procesów ekonomicznych ważnych dla Regionu. Wiedza ta miała pomóc w lobbingu na rzecz równości płci i sprawiedliwości ekonomicznej.

Podstawowa wiedza ekonomiczna to inicjatywa permanentna (to znaczy prowadzona zawsze, kiedy mamy do dyspozycji zasoby pozwalające na zorganizowanie imprez czy przygotowanie publikacji i materiałów). Często działania z zakresu wiedzy ekonomicznej są częścią innych projektów i inicjatyw, w których uczestniczy KARAT. Do niedawna głównymi działaniami, związanymi z projektem, były:

  • Szkolenie Regionalne na temat Podstawowej Wiedzy Ekonomicznej (2004);
  • Pięć szkoleń na szczeblu krajowym w Bułgarii, Serbii, Polsce, Gruzji i Rumunii (2005-2007);
  • Przygotowanie zestawu Podstawowej Wiedzy Ekonomicznej „Zasoby Podstawowej Wiedzy Ekonomicznej dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw. Gender i ekonomia”, w języku angielskim, rosyjskim i rumuńskim (2005-2007).

Większość działań, związanych z Wiedzą Ekonomiczną, została wdrożona w bliskiej współpracy i dzięki wsparciu WIDE (Women in Development Europe – Kobiety w Rozwijającej się Europie).

KARAT ma nadzieję, że w przyszłości również uda się przeprowadzić działania w ramach tego projektu. W szczególności chciałbyśmy spojrzeć z perspektywy gender na ostatnie zawirowania w światowej gospodarce oraz na ich wpływ na kobiet z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej.

Przeczytaj więcej na temat Programu Podstawowej Wiedzy Ekonomicznej, aby dowiedzieć się, dlaczego to takie ważne dla współczesnych kobiet „Why Economic Literacy from a Gender Perspective in Central Eastern Europe and Central Asia?”

Publikacja „Economy Literacy Resources Kit for CEE/CIS. Gender and Economy”