Raport: Wdrażanie zaleceń Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet

Raport podsumowuje pierwszy etap monitorowania procesu wdrażania zaleceń, jakie Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet skierował do Polski w listopadzie 2014 w Uwagach końcowych w sprawie połączonego siódmego i ósmego sprawozdania okresowego Polski. Dostarcza informacji o planowanych lub pojętych przez instytucje państwowe krokach, które mogą nas przybliżyć do wdrożenia zaleceń lub  wręcz przeciwnie, od tego nas oddalić.

Kliknij, aby otworzyć publikację  „Wdrażanie zaleceń Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet