O czym powinnaś wiedzieć, szukając pracy w Polsce? Ulotka [ru]

Ulotka. Przydatne informacje dla poszukujących pracy w Polsce [jęz. ros.]

2018 Broszury

Jak wygląda prawo pracy w Polsce? Jakie dokumenty przygotować na rozmowę kwalifikacyjną? Na jakie strony zaglądać w poszukiwaniu ofert pracy? Gdzie udać się po poradę i wsparcie? To tylko niektóre z zagadnień, które odnajdziecie w ostatniej publikacji wydanej w ramach projektu „Women’s Empowerment, Integration and Participation”

Czytaj
Newsletter: Play Fair w produkcji artykułów sportowych. 1

Newsletter: Play Fair w produkcji artykułów sportowych.

2009 Broszury

KARAT regularnie wydawał newsletter w ramach projektu „FairPlay w produkcji artykułów sportowych”. Newsletter zawierał artykuły na temat warunków pracy w przemyśle odzieżowym, a także społecznej odpowiedzialności firm i konsumentów. Informował o toczących się kampaniach i akcjach prowadzonych przez aktywistki i aktywistów, które miały na celu podniesienie wiedzy konsumentów i ich aktywizację.

Czytaj
Broszura: Równość płci w instytucjach rynku pracy. 1

Broszura: Równość płci w instytucjach rynku pracy.

2007 Broszury

Publikacja przedstawia standardy Unii Europejskiej w kwestii równości płci na rynku pracy, oraz opisuje jak wprowadzić perspektywę kobiet do projektów dotyczących zatrudnienia realizowanych przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe.

Czytaj
Dokument Końcowy Pekin+5. Raport Specjalnego Komitetu 23 Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Raport Europejskiej Komisji Gospodarczej – Regionalne Spotkanie Przygotowawcze na temat Oceny Wdrażania Pekińskiej Platformy Działania 2000. Tłumaczenie: KARAT. 1

Dokument Końcowy Pekin+5. Raport Specjalnego Komitetu 23 Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Raport Europejskiej Komisji Gospodarczej – Regionalne Spotkanie Przygotowawcze na temat Oceny Wdrażania Pekińskiej Platformy Działania 2000. Tłumaczenie: w ramach projektu regionalnego Karatu.

2001 Broszury

Koalicja KARAT przetłumaczyła Raport Specjalnego Komitetu 23-ej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z języka angielskiego na 11 języków narodowych krajów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Czytaj
Ulotka. Platforma Działania – streszczenie. Dokument ONZ-tu. Tłumaczenie na polski: KARAT. 1

Ulotka. Platforma Działania – streszczenie. Dokument ONZ-tu. Tłumaczenie na polski: KARAT.

1998 Broszury

Koalicja KARAT przetłumaczyła z języka angielskiego na 6 języków narodowych krajów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej streszczenie Pekińskiej Platformy Działania (1995). Streszczenie ma formę praktycznej ulotki. Jest to pierwsza publikacja wydana przez KARAT.

Czytaj