Statut

Statut Stowarzyszenia Koalicja Karat dostępny  TUTAJ (język polski)

Statut regulujący regionalną działalność Koalicji Karat jest dostępny  TUTAJ (język angielski)