Partnerzy

Koalicja KARAT nie mogłaby spełniać swej misji bez finansowego wsparcia ze strony różnych organizacji, fundacji, instytucji i osób indywidualnych. Od 1997 roku Karat otrzymał dotacje od ponad 50 partnerów. Jesteśmy za to bardzo wdzięczne.

Obecni partnerzy (2017)

 • European Commission
 • Fundacja Batorego
 • Erasmus+
 • Visegrad Fund
 • Center for Reproductive Rights

Główni partnerzy w ostatnich pięciu latach (2012-2016)

 • Embassy of Netherlands in Poland
 • European Commission
 • European Economic Area Grants (EEA grants)
 • Foundation Open Society Institute (FOSI)
 • Fundacja Batorego
 • Sigrid Rausing Trust

Partnerzy w poprzednich latach (1997-2016)

 • Biuro Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
 • BRE Bank Foundation
 • British Council
 • Ebert Stiftung
 • European Institute for Gender Equality (EIGE)
 • Europejskie Fundusze Strukturalne
 • Filia
 • Ford Foundation
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji
 • Global Fund for Women
 • Heinrich Boell Stiftung
 • Komitet Integracji Europejskiej
 • Mama Cash
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
 • Minority Rights Group Europe
 • Norwegian Ministry of Foreign Affairs
 • Novib Oxfam Netherlands
 • OAK Foundation
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Oxfam GB
 • Oxfam Novib
 • United Nations Development Programme (UNDP) – Macedonia
 • United Nations – Economic Commission for Europe (UN ECE)
 • United Nations Fund for Women (UNIFEM)
 • USAID/WIDTECH
 • Women’s World Day of Prayer/German Committee