Analiza: Segregacja pozioma kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przedstawienie zjawiska na podstawie danych statystycznych oraz badań Koalicji Karat

Analiza: Segregacja pozioma kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przedstawienie zjawiska na podstawie danych statystycznych oraz badań Koalicji Karat

2017 Materiały informacyjne

Analiza przedstawia segregację poziomą ze względu na płeć na rynku pracy z uwzględnieniem różnic płacowych,
zapotrzebowania na zawody, bezrobocia i wyborów edukacyjnych oraz zawodowych kobiet i mężczyzn. Analizą objętych zostało 9 wielkich grup zawodowych oraz 19 sekcji gospodarki PKD.

Czytaj
Równość płci w polityce i praktyce rozwojowej w Polsce 1

Równość płci w polityce i praktyce rozwojowej w Polsce

2012 Materiały informacyjne

Publikacja prezentuje międzynarodowe zobowiązania polskiego rządu w dziedzinie równości płci i polityki rozwojowej i wskazuje przyczyny, dla których rząd nie wywiązuje się z tych zobowiązań. Zawiera również rekomendacje dla rządu, organizacji kobiecych, pozarządowych, a także partnerów zewnętrznych dotyczące skutecznej realizacji polityki równościowej w rozwoju.

Czytaj
Pakiet informacyjny na temat współpracy rozwojowej i równości płci. Opracowanie: projekt Connect! 1

Pakiet informacyjny na temat współpracy rozwojowej i równości płci

2011 Materiały informacyjne

Pakiet składa się z pięciu publikacji wydanych w ramach projektu “Connect! South East West Women for Development Building Support in New Member States for Gender-sensitive and -responsive European Development Co-operation”.

Czytaj
Materiał informacyjny: Kobiety o swojej pracy w supermarketach. 1

Materiał informacyjny: Kobiety o swojej pracy w supermarketach.

2008 Materiały informacyjne

Ten materiał informacyjny stanowi streszczenie raportu pt. „Kobiety o pracy w supermarketach” opartego na badaniu dotyczącego warunków pracy kobiet zatrudnionych w super- i hipermarketach w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone przez KARAT w ramach projektu “Poprawa warunków pracy kobiet zatrudnionych w sieciach wielkopowierzchniowych placówek handlowych w Polsce”

Czytaj