Materiały archiwalne obejmują lata 1995 – 2001.
Publikacje zostały podzielone według wydawcy:

Koalicja Karat jest spadkobierczynią dwóch pozostałych organizacji, korzysta z ich doświadczeń i kontynuuję rozpoczętą przez nie pracę na rzecz równości płci, szczególnie w kontekście realizowana przez rządy zobowiązań międzynarodowych dotyczących praw kobiet.