Ludzie

Karat jest koalicją, do której należy 63 organizacji pozarządowych oraz 12 członkiń indywidualnych z 27 krajów (stan: styczeń 2017).

Koalicja Karat jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Polsce, które koordynuje działania regionalnej koalicji o tej samej nazwie w Europie środkowo-wschodniej.

Zarząd polski, w związku z polską osobowością prawną Stowarzyszenia jest złożony z osób obywatelstwa polskiego i jest odpowiedzialny za reprezentowanie Karatu w polskich urzędach i sądach. Spoczywa na nim odpowiedzialność za działania i finanse Stowarzyszenia.

Zarząd międzynarodowy ma charakter nieformalny i według statutu zatwierdzonego przez organizacje członkowskie i członkinie indywidualne z Europy środkowo-wschodniej jest ciałem, które wytycza strategię działań koalicji regionalnej.

Więcej informacji na temat struktury Koalicji Karat można znaleźć w Międzynarodowym Statucie oraz w Polskim Statucie.