Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa. Standardy i dobre praktyki.

Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa. Standardy i dobre praktyki.

2016 Przewodniki

Publikacja dostarcza informacji, wskazówek i narzędzi, które pomogą urzędom wojewódzkim w planowaniu i wdrażaniu strategii oraz polityk równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w ich województwach. Opublikowane przez KARAT w 2016 r. Przeciwdzialanie_dyskryminacji_na_terenie_wojewodztwa. Standardy_dobre_praktyki

Czytaj
Praktyczny podręcznik: Gender mainstreaming we współpracy rozwojowej. 1

Praktyczny podręcznik: Gender mainstreaming we współpracy rozwojowej.

2010 Przewodniki

Podręcznik pokazuje jak włączyć perspektywę płci (gender mainstreaming) do projektów humanitarnych i rozwojowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz w działalność tych organizacji.

Czytaj
Przewodnik: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w super- i hipermarketach.

Przewodnik: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w super- i hipermarketach.

2009 Przewodniki

Ten mini-przewodnik prezentuje zjawisko mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji ze względu na płeć oraz orientację seksualną. Jest adresowany głównie do kobiet zatrudnionych w super- i hipermarketach. Zawiera praktyczne wskazówki jak rozpoznać dyskryminację, mobbing i molestowanie seksualne i w jak postępować, gdy mają one miejsce.

Czytaj
Mini-przewodnik po współpracy rozwojowej z perspektywy praw kobiet. 2

Mini-przewodnik po współpracy rozwojowej z perspektywy praw kobiet.

2009 Przewodniki

Publikacja omawia dlaczego perspektywa kobiet jest niezwykle ważna we współpracy rozwojowej, przedstawiają praktyki współpracy rozwojowej oraz kobiety, które są czynnikiem zmian.

Czytaj
Przewodnik konsumencki: W ruchu. Przemysł elektroniczny w Europie Środkowej i Wschodniej 1

Przewodnik konsumencki: W ruchu. Przemysł elektroniczny w Europie Środkowej i Wschodniej

2009 Przewodniki

Przewodnik konsumencki  został opublikowany w ramach europejskiej kampanii MakeITfair mającej na celu podniesienie świadomości społeczeństwa  na temat wyzysku pracowników, głównie kobiet,  oraz zagrożeń dla  środowiska naturalnego w przemyśle elektronicznym w Środkowej i Wschodniej Europie (sprawy z Czech i Polski). 

Czytaj
Poradnik: Pracując w supermarkecie masz prawo… .

Poradnik: Pracując w supermarkecie masz prawo… .

2008 Przewodniki

Poradnik ten dotyczy praw pracowniczych kobiet w super- i hipermarketach w Polsce. Porusza między innymi takie kwestie jak mobbing, dyskryminacja, godziny pracy, kontrakty pracownicze, urlopy macierzyńskie oraz związki zawodowe. Wyjaśnia również w jaki sposób można dochodzić swoich praw.

Czytaj
Poradnik: Kodeksy postępowania a prawa pracownicze.

Poradnik: Kodeksy postępowania a prawa pracownicze.

2008 Przewodniki

Przewodnik przedstawia wskazówki dla firm dotyczące działań, jakie mogą one podjąć, aby lepiej oceniać, wdrażać i weryfikować przestrzeganie standardów pracy w swoich łańcuchach dostaw oraz eliminować nadużycia, kiedy takie się pojawiają.

Czytaj
Przewodnik konsumencki: Dobrze uszyte?

Przewodnik konsumencki: Dobrze uszyte?

2008 Przewodniki

Przewodnik przedstawia polskim konsumentom podstawowe problemy i koncepcje dotyczące warunków pracy w przemyśle odzieżowym . Autorzy prezentują skomplikowane i rozproszone łańcuchy dostawców, główne naruszenia praw pracowniczych, wyjaśniają ideę społecznej odpowiedzialności firm odzieżowych (strategie CSR, audyty społeczne), a także zachęcają konsumentów do przyłączenia się do kampanii społecznych.

Czytaj