Rzecznictwo

Podstawową formą naszej działalności  jest rzecznictwo na rzecz równego statusu płci, praw kobiet oraz sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej. Celem naszych działań jest doprowadzenie do tego, żeby polityki i prawodawstwo w Polsce było zgodne z międzynarodowymi standardami równości kobiet i mężczyzn, z konwencjami i umowami przyjętymi przez Polskę. Obecnie głównym narzędziem, którym posługujemy się w naszych działaniach w Polsce jest ONZ-owska Konwencja w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW).

W poprzednich latach Karat był mocno zaangażowany w rzecznictwo na poziomie Narodów Zjednoczonych (szczególnie w sprawie wdrażania Pekińskiej Platformy Działania („Wdrażanie Platformy Działania przez rząd polski w latach 1995 – 2000″), CEDAW, konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy), Unii Europejskiej (szczególnie w kontekście procesu rozszerzania  Unii w latach 2004-07 oraz polityki sąsiedzkiej) oraz na poziomie państw  naszego Regionu, w których działają organizacje członkowskie Koalicji Karat.

Działania rzecznicze w latach 2016 -17 są możliwe dzięki programowi Demokracja w Działaniu (Przeciwdziałanie Dyskryminacji) Fundacji im. Stefana Batorego (grant instytucjonalny).

Działania rzecznicze w latach 2015-16 były prowadzone w ramach programu „Obywatele dla demokracji” finansowanego z funduszy EOG.