Raport: Wdrażanie zaleceń Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet

Raport: Wdrażanie zaleceń Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet

2016 Raporty

Raport podsumowuje pierwszy etap monitorowania procesu wdrażania zaleceń, jakie Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet skierował do Polski w listopadzie 2014 w Uwagach końcowych w sprawie połączonego siódmego i ósmego sprawozdania okresowego Polski.

Czytaj
Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym

Raport: Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym

2015 Raporty

Raport przedstawia sytuację w szkolnictwie zasadniczym zawodowym oraz na rynku pracy w Polsce z perspektywy płci. Autorką raportu jest dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek Konsultacja: Kinga Lohmann Opublikowane przez KARAT w 2015 r. Kliknij, aby otworzyć publikację „Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym”

Czytaj
Report: Pay gap between women and men with basic vocational education 1

Raport. Dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym

2015 Raporty

Raport stanowi analizę dysproporcji miedzy zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym w kontekście ich aktywności zawodowej oraz możliwości edukacyjnych. Koncentruje się na kobietach z wykształceniem
zasadniczym zawodowym i ich sytuacji na rynku pracy, w tym w  szczególności na młodych kobietach.

Czytaj
Raport alternatywny z wdrażania konwencji CEDAW w Polsce.

Raport alternatywny z wdrażania konwencji CEDAW w Polsce.

2014 Raporty

Raport został przygotowany przez Koalicję na rzecz CEDAW w 2014 roku w związku z procesem sprawozdawczym polskiego rządu. Omawia najbardziej palące problemy związane z wdrażaniem postanowień konwencji CEDAW w Polsce.

Czytaj

Raport dla Polski przygotowany przez koalicję NGO w ramach Powszechnego Okresowego Przeglądu Rady Praw Człowieka ONZ

2011 Raporty

Raport prezentuje działania polskiego rządu w czterech obszarach praw człowieka. Autorzy raportu identyfikują oraz rozwijają najbardziej palące zagadnienia dotyczące realizacji przez Polskę praw człowieka oraz formują rekomendacje. W części poświęconej prawom kobiet KARAT przedstawił aktualne problemy z jakimi borykają się Polki.

Czytaj
Raport Krajowy Polskiej Koalicji Social Watch 2009. Rozwój społeczny.

Raport Krajowy Polskiej Koalicji Social Watch 2009. Rozwój społeczny.

2010 Raporty

Coroczny raport Polskiej Koalicji Social Watch prezentuje zagadnienia związane z rozwojem społecznym. Autorzy raportu opisują sytuacje grup dyskryminowanych i narażonych na marginalizację z perspektywy rozwoju społecznego.

Czytaj
Raport: Nabijanie kasy. Gigantyczni detaliści, praktyki zamówień i warunki pracy w przemyśle odzieżowym

Raport: Nabijanie kasy. Gigantyczni detaliści, praktyki zamówień i warunki pracy w przemyśle odzieżowym

2009 Raporty

Jest to raport o detalistach – gigantach, czyli sieciach supermarketów takich jak Walmart, Tesco, Carreforur, Lidl i Aldi. To, co je wyróżnia, to ogromna skala działania, globalny zasięg i znaczące udziały w rynkach w wielu krajach. Giganci mają też własny sposób na biznes: wykorzystywanie swojej wielkości, by podporządkowywać sobie dostawców i zmuszać ich do obniżania cen.

Czytaj
Raport:  Kobiety o pracy w supermarketach.

Raport: Kobiety o pracy w supermarketach.

2008 Raporty

Raport ten stanowi podsumowanie badania na temat warunków pracy kobiet zatrudnionych w super- i hipermarketach w Polsce. Prezentuje obszary, w których nadal dochodzi do naruszeń praw pracowniczych, a także przedstawiają szereg rekomendacji w celu poprawy sytuacji kobiet zatrudnionych w super- i hipermarketach w Polsce.

Czytaj