Kampania Możesz być kim tylko chcesz. Więcej kobiet w męskich zawodach. Dziewczyny szkoły zawodowe.
Autorka: Marta Frej

Wyzwaniem, z którym mierzy się obecny rynek pracy w Polsce jest rosnące zapotrzebowanie na osoby po szkołach zawodowych, które posiadają wysokie kwalifikacje zarówno w zawodach tradycyjnych, jak i tych związanych z rozwojem nowoczesnych technologii.

Wykorzystanie potencjału dziewcząt poprzez zachęcenie ich do wyboru zawodów deficytowych, które są tradycyjnie uznawane za męskie, jest jednym ze sposobów sprostania temu wyzwaniu. Brakuje działań przełamujących bariery w dostępie dziewcząt do szkolnictwa zawodowego.

Przełamywanie barier w dostępie kobiet do nietradycyjnych zawodów wymaga działań na wielu płaszczyznach. Stowarzyszenie Koalicja Karat i Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych planują kampanię promującą niestereotypowe podejście do zmaskulinizowanych zawodów.

Zachęcamy do kontaktu firmy oraz instytucje zainteresowane promocją kobiet i dziewcząt w nietradycyjnych dla nich zawodach, w tym szczególnie tych, związanych z nowymi technologiami.

Więcej informacji w ulotce kampanii „Możesz być kim tylko zechcesz” oraz na stronach kampanii  https://www.karat.org/pl/kampanie-zawod-nie-ma-plci-wiecej-kobiet-meskich-zawodach/ i badań https://www.karat.org/pl/badania/.

Zobacz galerię memów oraz video clipy https://www.karat.org/pl/galeria/mozesz-byc-kim-tylko-chcesz/