Praktyczny podręcznik: Gender mainstreaming we współpracy rozwojowej. 1

Podręcznik pokazuje jak włączyć perspektywę płci (gender mainstreaming) do projektów humanitarnych i rozwojowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz w działalność tych organizacji.

Podręcznik został opublikowany przez KARAT w ramach projektu „Through Their Eyes, Through Ours. Raising public awareness about development problems faced by women from developing countries in the EU Eastern Neighbourhood, Balkans and Central Asia”.Jest dostępny w języku polskim, angielskim i czeskim.

Pobierz podręcznik w języku polskim „Gender mainstreaming we współpracy rozwojowej