Analiza: Segregacja pozioma kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przedstawienie zjawiska na podstawie danych statystycznych oraz badań Koalicji Karat

Materiał ten stanowi analizę danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących sytuacji kobiet z wykształceniem zawodowym na rynku pracy. Opisuje również sytuację dziewcząt w szkolnictwie zawodowym na podstawie badań Koalicji Karat przeprowadzonych w 2015 r. Analiza przedstawia segregację poziomą ze względu na płeć na rynku pracy z uwzględnieniem różnic płacowych,
zapotrzebowania na zawody, bezrobocia i wyborów edukacyjnych oraz zawodowych kobiet i
mężczyzn. Analizą objętych zostało 9 wielkich grup zawodowych oraz 19 sekcji gospodarki
PKD.

Opracowanie: Agnieszka Walko-Mazurek

Konsultacja merytoryczna: Kinga Lohmann

Kliknij, aby otworzyć „Segregacja pozioma kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przedstawienie zjawiska na podstawie danych statystycznych oraz badań Stowarzyszenia Koalicja Karat”.