Materiał informacyjny: Kobiety o swojej pracy w supermarketach. 1

Ten materiał informacyjny stanowi streszczenie raportu pt. „Kobiety o pracy w supermarketach” opartego na badaniu dotyczącego warunków pracy kobiet zatrudnionych w super- i hipermarketach w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone przez KARAT w ramach projektu “Poprawa warunków pracy kobiet zatrudnionych w sieciach wielkopowierzchniowych placówek handlowych w Polsce””.

Opublikowane przez KARAT, 2008.

Pobierz materiał informacyjny w języku polskim „Kobiety o swojej pracy w supermarketach„.