Organizacje kobiece w nowych krajach członkowskich mają niewielkie doświadczenie we współpracy w projektach rozwojowych. Niemniej jednak ich wkład i działalność rzecznicza są niezwykle istotne przy wspieraniu polityków i innych uczestników w zrozumieniu, jak ważną rolę w skutecznej i trwałej współpracy na rzecz rozwoju odgrywają kwestie równości płci i prawa kobiet. Aby zbudować odpowiednie poparcie dla współpracy na rzecz rozwoju, w centrum którego znajdą się prawa kobiet i równość płci, potrzebny jest silny dialog na linii Wschód-Zachód-Południe.

Celem projektu „Connect! Kobiety z Południa, Wschodu i Zachodu razem na rzecz wrażliwej na kwestie płci polityki rozwojowej nowych krajów członkowskich UE” była budowa silnej podstawy dla wrażliwej na kwestie płci europejskiej polityki współpracy rozwojowej. Dzięki realizacji projektu organizacje pozarządowe z państw, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 roku (Bułgaria, Czechy, Polska, Rumunia i Słowacja) podniosły swoje umiejętności w zakresie prowadzenia rzecznictwa na rzecz uwzględnienia w polityce nowych krajów członkowskich EU ” Europejskiego Konsensusu w sprawie Równości Płci i Wzmocnienia Pozycji Kobiet we Współpracy Rozwojowej”. Projekt umacniał również współpracę i solidarność pomiędzy organizacjami z Europy Środkowo-Wschodniej i Globalnego Południa.

Główne działania w ramach projektu:

  • Budowanie potencjału organizacji kobiecych nowych krajów członkowskich
  • Nawiązanie i rozwój współpracy między kobietami ze Wschodu, Zachodu i Południa
  • Napisanie i dystrybucja materiałów na temat polityki rozwojowej UE i sytuacji kobiet w krajach Globalnego Południa
  • Wydarzenia publiczne i medialne

W ramach projektu powstało wiele publikacji, które są dostępne tutaj https://www.karat.org/pl/programmes/gender-development/connect-2009-2012/publications/

Organizacje partnerskie projektu: One World Action (lider, Wielka Brytania), Fundacja na rzecz Edukacji Gender, Badań i Technologii (GERT) (Bułgaria), Stowarzyszenie na rzecz Równych Szans i Badań Gender, O.P.S. (Czechy), AUR – A.N.S.R.U. (Rumunia) oraz Słowackie Centrum Komunikacji i Rozwoju (Słowacja).