Raport: Bieg z przeszkodami. W stronę wyższych płac i lepszych warunków pracy przy produkcji artykułów sportowych. 1

Raport ten został opracowany w ramach Kampanii PlayFair 2008 prowadzonej z okazji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. KARAT, jako partner uczestniczący w tej inicjatywie, przetłumaczył raport na język polskim.

Raport przedstawia główne problemy dotyczące przestrzegania praw pracowniczych w fabrykach produkujących odzież sportową oraz ich przyczyny, które są ściśle związane ze strukturą funkcjonowania globalnego przemysłu odzieży sportowej. Autorzy raportu podają również możliwe rozwiązania istniejących problemów. Publikacja skupia się na głównych markach odzieży sportowej, które kontrolują de facto globalny rynek odzieży sportowej.

Raport został opublikowany przez PlayFair, 2008. Jest dostępny w języku polskim i angielskim.

Pobierz raport w języku polskim  „Bieg z przeszkodami. W stronę wyższych płac i lepszych warunków pracy przy produkcji artykułów sportowych