Raport krajowy: Instytucjonalne mechanizmy na rzecz awansu kobiet w Polsce 1995 -1999 1

Raport krajowy został przygotowany na 43 sesję Komitetu ds. Statusu Kobiet (CSW), która odbyła się w marcu 1999 roku w Nowym Jorku. Jest jednym z sześciu raportów krajowych wydanych w ramach regionalnego projektu Koalicji Karat.

Przeczytaj Raport.