Raport Krajowy Polskiej Koalicji Social Watch 2009. Rozwój społeczny.

Coroczny raport Polskiej Koalicji Social Watch prezentuje zagadnienia związane z rozwojem społecznym. Autorzy raportu opisują sytuacje grup dyskryminowanych i narażonych na marginalizację z perspektywy rozwoju społecznego. Pokazują jak niedostatki w danym obszarze, np. w dostępie do mieszkań, wpływają na realizację innych wymiarów rozwoju społecznego, tworząc błędne koło wykluczenia społeczno-ekonomicznego. Publikacja zawiera także przykłady problemów grup dyskryminowanych, w tym społeczności LGBT na rynku pracy i wykluczeniu osób starszych.

Raport został opublikowany przez KARAT – koordynatora Polskiej Koalicji Social Watch, 2010.

Pobierz raport w języku polskim „Raport Krajowy Polskiej Koalicji Social Watch 2oo9. Rozwój społeczny