Raport regionalny. Instytucjonalne mechanizmy na rzecz awansu kobiet w państwach Europy Centralnej i Wschodniej. 1

Raport regionalny oparty jest na raportach narodowych przygotowanych przez organizacje kobiece z takich krajów jak Albania, Bułgaria, Czechy, Węgry, Macedonia, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja i Ukraina. Raporty te powstały w związku z 43 Sesją Komitetu ds. Statusu Kobiet (CSW), która odbyła się w marcu 1999 roku w Nowym Jorku.

Raport powstał w ramach regionalnego projektu koordynowanego przez Koalicję Karat, 1999.

Przeczytaj Raport.