/Ниже текст на русском языке/

Zapraszamy na kolejny warsztat realizowany w ramach projektu „Women’s Empowerment, Integration and Participation”. Warsztat „ABC procesu rekrutacji – rozmowa kwalifikacyjna i umowy” to propozycja dla migrantek i uchodźczyń*, które poszukują pracy w Polsce.

Warsztat odbędzie się 26 czerwca (wtorek) w godzinach 16:30 – 20:30 w biurze Koalicji Karat przy ulicy Walecznych 26/3.

W trakcie warsztatu zostaną poruszone kwestie:

  • Sposobów skutecznego poszukiwania pracy;
  • Przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny);
  • Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • Rodzajów umów (umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o pracę);

Warsztat będzie prowadzony przez Ałłę Maievską – prawniczkę, ekspertkę prawa pracy w zakresie zatrudnienia, edukacji i legalizacji cudzoziemców w Polsce, dyrektorkę centrum szkoleniowego Centrum Odes w Warszawie.

Spotkanie dostępne jest dla osób posługujących się językiem polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Informacje i zapisy: agata.maksimowska@karat.org.pl.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty realizowane są przez Stowarzyszenie Koalicja Karat jako część projektu „Women’s Empowerment, Integration and Participation” finansowanego przez Unię Europejską, w ramach „Asylum, Migration and Integration Fund”.
– – –
Семинар «АВС процесса рекрутации – собеседование и подписание договора» – для женщин-мигранток и беженцев*, которые ищут работу в Польше.

В ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Пути эффективного поиска работы;
  • Подготовка документов (CV, сопроводительное письмо);
  • Подготовка к собеседованию;
  • Виды договоров ( трудовой договор, договор поручения и договор подряда)

Семинар проведет Алла Маевская – юрист, эксперт в сфере трудоустройства, образования и легализации пребывания иностранцев в Польше, директор учебного центра Centrum Odes в Варшаве.
Семинар доступен для лиц, говорящих на польском, украинском и русском и языках.

Информация и регистрация: agata.maksimowska@karat.org.pl.
Участие в семинаре бесплатное.
– – –
Семинар проводит Stowarzyszenie Koalicja Karat в рамках проекта «Расширение прав и возможностей женщин, интеграция и участие», финансируемого Европейским Союзом, в рамках «Фонда убежища, миграции и интеграции».