Publikacja „Jakiej chcemy Europy? Migracja i demokracja z perspektywy feministycznej” to rezultat współpracy feministek i migrantek z Hiszpani, Belgi, Szwecji, Austrii i Polski w ramach projektu realizowanego w programie ERASMUS+.

Tytuł publikacji jest jednocześnie wiodącym pytaniem: „czy to jest Europa jakiej chcemy?” – Europa, która stwarza bariery, stawia widzialne i niewidzialne mury, używa wykluczającej i rasistowskiej retoryki, wdraża coraz bardziej restrykcyjną politykę wobec uchodźców, narusza prawa kobiet i podważa fundamentalne wartości Europejskie.

Autorki odrzucają ideę przebudowy Europy w „twierdzę” i poszukują pozytywnych, wrażliwych na równość płci przykładów. Starają się m.in. pokazać jak feministyczne działaczki na rzecz praw kobiet analizują  obecny dyskurs i politykę wobec migracji zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym, a także jakie są największe wyzwania związane z migracją z perspektywy feministycznej.

Zobacz publikację:

    "Jakiej chcemy Europy? Migracja i demokracja z perspektywy feministycznej”

Publikacja dostępna jest tylko w języku angielskim