W weekend 25-26 listopada 2017 wspólnie z Klubem Ukraińskich Kobiet (Клуб українських жінок) oraz inicjatywą WenDo Warszawa zorganizowałyśmy warsztaty dla cudzoziemek „WenDo – bezpieczeństwo i pewność siebie w miejscu pracy”. WenDo to metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Uczy tego, jak w każdej sytuacji: w pracy, w miejscu publicznym, na ulicy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.Warsztaty odbyły się w ramach 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 2017.