Projekt WEIP był projektem partnerskim, realizowanym przez Koalicję Karat wspólnie z organizacjami Latin American Women’s Rights Service (Wielka Brytania),  Red Acoge (Hiszpania), Differenza Donna (Włochy).W ramach projektu „Women’s Empowerment, Integration and Participation” prowadzone były działania, które miały na celu poprawienie sytuacji społecznej i zawodowej migrantek i uchodźczyń w krajach przyjmujących. Ta międzynarodowa inicjatywa narodziła się z potrzeby zwrócenia uwagi na płeć jako istotną przesłankę dyskryminacji cudzoziemców w Europie.

W Polsce w ramach projektu wspierałyśmy kobiety w procesie integracji i zatrudnienia,  koncentrując się na wzmocnieniu psychologicznym, prawnym i zawodowym, a także w zakresie nabycia niezbędnych umiejętności.

W ramach projektu przeprowadziłyśmy:

  • Pięć 12-tygodniowych kursów języka polskiego;
  • Siedem warsztatów wzmacniających kobiety migrantki i uchodźczynie na rynku pracy;
  • Indywidualne konsultacje związane z potrzebami zawodowymi dla 50 kobiet;
  • Konferencję „Być migrantka w Polsce”;
  • Okrągły stół dotyczący praw kobiet migrantek i uchodźczyń na rynku pracy.

Łącznie, z projektu skorzystało ponad 200 kobiet.

Zobacz film podsumowujący dwa lata realizacji projektu:

– – –

Film powstał w ramach projektu „Women’s Empowerment Integration and Participation” (finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, w ramach funduszu Asylum Migration Integration Fund).