Film powstał w ramach projektu „Connect! Kobiety z Południa, Wschodu i Zachodu razem na rzecz wrażliwej na kwestie płci polityki rozwojowej nowych krajów członkowskich UE”. Celem projektu była budowa silnej podstawy dla wrażliwej na kwestie płci europejskiej polityki współpracy rozwojowej. Dzięki realizacji tej inicjatywy organizacje pozarządowe z państw, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 roku (Bułgaria, Czechy, Polska, Rumunia i Słowacja) podniosły swoje umiejętności w zakresie prowadzenia rzecznictwa na rzecz uwzględnienia w polityce nowych krajów członkowskich EU ”Europejskiego Konsensusu w sprawie Równości Płci i Wzmocnienia Pozycji Kobiet we Współpracy Rozwojowej”. Projekt umacniał również współpracę i solidarność pomiędzy organizacjami z Europy Środkowo-Wschodniej i Globalnego Południa.