Pod koniec kwietnia w ramach projektu koordynowanego przez Koalicję Karat odbyło się drugie spotkanie aktywistek, działających na rzecz kobiet, a obecnie mieszkających w Polsce.  W dwudniowym spotkaniu, oprócz osób z Polski, udział wzięły migrantki i uchodźczynie z Białorusi, Czeczenii, Gruzji, Rosji, Serbii, Tadżykistanu, Turcji i Ukrainy. Kobiety spotkały się, aby porozmawiać o najważniejszych problemach, z którymi spotykają się migrantki i uchodźczynie, podzielić się doświadczeniami i działaniami na rzecz respektowania ich praw, a także aby wspólnie wypracować postulaty, adresowane do decydentów, organizacji pozarządowych, mające na celu poprawę sytuacji.