Projekt WEIP był projektem partnerskim, realizowanym przez Koalicję Karat wspólnie z organizacjami Latin American Women’s Rights Service (Wielka Brytania),  Red Acoge (Hiszpania), Differenza Donna (Włochy). W ramach projektu „Women’s Empowerment, Integration and Participation” prowadzone były działania, które miały na celu poprawienie sytuacji społecznej i zawodowej migrantek i uchodźczyń w krajach przyjmujących. Ta międzynarodowa inicjatywa narodziła się z potrzeby zwrócenia uwagi na płeć jako istotną przesłankę dyskryminacji cudzoziemców w Europie.

W Polsce w ramach projektu wspierałyśmy kobiety w procesie integracji i zatrudnienia,  koncentrując się na wzmocnieniu psychologicznym, prawnym i zawodowym, a także w zakresie nabycia niezbędnych umiejętności.

W ramach projektu przeprowadziłyśmy:

  • Pięć 12-tygodniowych kursów języka polskiego;
  • Siedem warsztatów wzmacniających kobiety migrantki i uchodźczynie na rynku pracy;
  • Indywidualne konsultacje związane z potrzebami zawodowymi dla 50 kobiet;
  • Konferencję „Być migrantka w Polsce”;
  • Okrągły stół dotyczący praw kobiet migrantek i uchodźczyń na rynku pracy.

Łącznie, z projektu skorzystało ponad 200 kobiet.

– – –

Film powstał w ramach projektu „Women’s Empowerment Integration and Participation” (finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, w ramach funduszu Asylum Migration Integration Fund).