Krótki film „Ekonomczne prawa kobiet są prawami człowieka” został zrealizowany w ramach projektu „Promoting development in Europe: Towards a critical mass and beyond” prowadzonym przez Minority Rigths Group International wraz z partnerami. Polskę reprezentowała Koalicja KARAT.

Projekt miał na celu uświadomienie społeczeństwu Polski i Słowacji, że prawa ekonomiczne kobiet w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej muszą być przestrzegane, gdyż dzięki temu ulegnie poprawie socjalno-ekonomiczna pozycja kobiet w regionie. W konsekwencji nastąpi również rozwój ekonomiczny poszczególnych krajów.