6 kwietnia 2016 roku odbyła się w Warszawie konferencja  podsumowująca działania w ramach projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa”. Ekspertki i eksperci z Koalicji KARAT, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Pełnomocniczki wojewody ds. równego traktowania z czterech województw uczestniczących w projekcie opowiedziały o efektach współpracy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji w urzędach wojewódzkich.  województwach uczestniczących w projekcie. Przedstawicielka norweskiej organizacji KUN Center for Gender Equality przedstawiła standardy i dobre praktyki przeciwdziałania dyskryminacji z Norwegii.  Jednym z punktów programu wydarzenia był panel  „Perspektywy dla przeciwdziałania dyskryminacji w województwach”, w którym udział wzięły Pełnomocniczki wojewody ds. równego traktowania i osoby z organizacji pozarządowych.