W  dniach 28-29 kwietnia 2014 odbyło się w Warszawie spotkanie strategiczne ośmiu obrończyń praw kobiet z Białorusi z ekspertkami z zakresu praw kobiet z Chorwacji, Niemiec i Polski. Spotkanie dotyczyło białoruskiego projektu ustawy o równości kobiet i mężczyzn. Ekspertki dzieliły się doświadczeniami z własnych krajów w kwestii formułowania takiej ustawy, lobbowania na jej rzecz oraz wdrażania jej w poszczególnych obszarach życia społecznego i politycznego. Uczestniczki z Białorusi zapoznały się z zapisami chorwackiej ustawy o równości kobiet i mężczyzn oraz dowiedziały się jak poszczególne zapisy funkcjonują w praktyce.