Przewodnik konsumencki: W ruchu. Przemysł elektroniczny w Europie Środkowej i Wschodniej 1

Przewodnik konsumencki  został opublikowany w ramach europejskiej kampanii MakeITfair mającej na celu podniesienie świadomości społeczeństwa  na temat wyzysku pracowników, głównie kobiet,  oraz zagrożeń dla  środowiska naturalnego w przemyśle elektronicznym w Środkowej i Wschodniej Europie (sprawy z Czech i Polski).  Koalicja KARAT była zaangażowana w kampanię jako partner oraz regionalny koordynator.

Przewodnik został opublikowany w 2009. Jest dostępny w języku polskim, angielskim i czeskim.

Pobierz przewodnik w języku polskim „W ruchu. Przemysł elektroniczny w Europie Środkowej i Wschodniej