Przewodnik: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w super- i hipermarketach.

Ten mini-przewodnik prezentuje zjawisko mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji ze względu na płeć oraz orientację seksualną. Jest adresowany głównie do kobiet zatrudnionych w super- i hipermarketach. Zawiera praktyczne wskazówki jak rozpoznać dyskryminację, mobbing i molestowanie seksualne i w jak postępować, gdy mają one miejsce. Przewodnik stanowi odpowiedź na niską świadomość społeczną w Polsce dotyczącą dyskryminacji ze względu na płeć oraz praw kobiet w miejscu pracy. Publikacja powstał w ramach projektu „Prawa pracownicze kobiet w supermarketach”.

Przewodnik został opublikowany przez KARAT, 2009.

Pobierz przewodnik w języku polskim „Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w super- i hipermarketach