W ramach projektu „Women’s Empowerment, Integration and Participation” chcemy poprawić sytuację społeczną i zawodową migrantek i uchodźczyń w krajach przyjmujących.

Ta międzynarodowa inicjatywa narodziła się z potrzeby zwrócenia uwagi na płeć jako istotną przesłankę dyskryminacji cudzoziemców w Europie.

Feminizacja biedy i dyskryminacja ze względu na płeć często są powodem migracji z kraju pochodzenia. Zagrożenia związane z konfliktem zbrojnym bywają kolejną przyczyną tego, że kobiety decydują się na wyjazd. Sytuacja migracji i uchodźstwa bywa dla kobiet szczególnie dotkliwa –  są one częściej narażone na ryzyko przemocy fizycznej, w tym seksualnej.

Zdarza się również, że ze względu na funkcjonujące stereotypy i przyzwolenie na przemoc w kraju przyjmującym sytuacja kobiet nie staje się dużo lepsza.

Szczególnie na rynku pracy, kobiety migrantki i uchodźczynie są narażone na dyskryminację i wyzysk, co obniża ich poczucie bezpieczeństwa i szanse na integrację.

W ramach projektu zamierzamy skupić się na wsparciu kobiet w procesie integracji i zatrudnienia w kraju przyjmującym, w tym na wzmocnieniu psychologicznym, prawnym i zawodowym, a także w zakresie nabycia niezbędnych umiejętności. Chcemy ułatwić kobietom dostęp do oferowanych przez państwo usług i pokazać jak mogą wykorzystać możliwości oferowane przez rynek pracy w ich nowym kraju zamieszkania.

WEIP jest projektem partnerskim, realizowanym przez Koalicję Karat wspólnie z organizacjami Latin American Women’s Rights Service (Wielka Brytania),  Red Acoge (Hiszpania), Differenza Donna (Włochy).

Działania w Polsce:

Część projektu realizowana przez Koalicję Karat skierowana jest do kobiet migrantek i uchodźczyń przebywających w Polsce. Chcemy poznać potrzeby kobiet zatrudnionych i poszukujących zatrudnienia w naszym kraju oraz wzmocnić ich pozycję w środowisku pracy.

Organizujemy:

  • Pięć 12-tygodniowych kursów języka polskiego (w tym kursów obejmujących specjalistyczne słownictwo zawodowe) dla 60 kobiet
  • Siedem warsztatów wzmacniających kobiety migrantki i uchodźczynie na rynku pracy
  • Indywidualne konsultacje związane z potrzebami zawodowymi dla 50 kobiet
  • Okrągły stół dotyczący praw kobiet migrantek i uchodźczyń na rynku pracy

Zobacz inną inicjatywę Karatu, która dotyczy tematu uchodźczyń i migrantek w krajach UE –  „Jakiej chcemy Europy ? Migracja i demokracja z perspektywy feministycznej”.

 

 

Nowy obraz

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską, w ramach „Asylum, Migration and Integration Fund”