Projekt „Jakiej chcemy Europy? Migracja i demokracja z perspektywy feministycznej” ma na celu stworzenie przestrzeni do dialogu, ewentualnej współpracy i działań solidarnościowych między migrantkami/uchodźczyniami a organizacjami kobiecymi.  Przyczyni się również do głębszego zrozumienia globalnego  wymiaru obecnej sytuacji uchodźców i migrantów, pomoże promować etyczne podejście do wyzwań związanych z migracją i przyłoży się do budowania klimatu tolerancji i respektu wobec uchodźców i migrantów.

Działania realizowane są we współpracy z organizacjami członkowskimi feministycznego networku WIDE+ z Austrii, Belgii, Hiszpanii, Polski i Szwecji.

W Polsce planowane są dwa spotkania/warsztaty, które mają służyć pogłębieniu  analizy europejskiego kryzysu związanego z migracją z perspektywy feministycznej i wypracowaniu strategii rzeczniczej  na poziomie europejskim. Ponadto, w ramach projektu powstanie e-publikacja ze skondensowanymi informacjami dotyczącymi różnych aspektów  migracji z pozycji anty-rasistowskich. Publikacja przeznaczona będzie  do edukacji dorosłych.

Jakiej chcemy Europy ? Migracja i demokracja z perspektywy feministycznej 1   Projekt finansowany ze środków programu Erasmus+ .

 

Zobacz inną inicjatywę Karatu, która dotyczy tematu uchodźczyń i migrantek w krajach UE – „Migrantki i uchodźczynie na rynku pracy w Polsce”.